MEDALJA I SPECIJALNA PRIZNANJA SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA U 2017. GODINI

Srpsko hemijsko društvo je dodelilo Medalju za pregalaštvo i uspeh u nauci našoj koleginici dr Ivani Kovačević kao izraz priznanja za rezultate istraživanja iz oblasti medicinske hemije prirodnih proizvoda.

Ivana se bavi medicinskom hemijom, organskom sintezom i hemijom prirodnih proizvoda. Koautor je 9 naučnih radova (u vrhunskim međunarodnim časopisima) i 24 saopštenja na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.

Učestvovala je kao saradnik na tri naučna projekta. Diplomirala je 2007. godine (diplomirani hemičar-biohemije). Master rad (master biohemičar) odbranila 2008. godine i doktorirala 2015. godine (doktor hemijskih nauka) na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Dobitnici SPECIJALNOG PRIZNANJA Srpskog hemijskog društva za najbolje studente u 2017. godini Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu su:

 • Milana Gurdeljević
 • Mirjana Jančić
 • Aleksandra Jovanoski
 • Filip Jungić
 • Jovana Kojić
 • Danijela Lunić
 • Tamara Milovac
 • Maja Polić
 • Nikola Ranković
 • Nataša Sekulić
 • Tamara Sloboda
 • Dragana Stanković
 • Jelena Ulićević
 • Sanja Đokić
 • Dušana Živkoviću
 • Kristina Živojević

Mi im svima ovom prilikom čestitamo!PRIZNANJE NAŠEM PROFESORU - SPECIJALNO IZDANJE ISTAKNUTOG MEĐUNARODNOG ČASOPISA


Akademik VANU Vukadin M. Leovac, redovni profesor PMF-a u penziji, ove godine je, u čast svog 70. rođendana, dobio posebno priznanje internacionalnog karaktera - štampanje specijalne sveske istaknutog međunarodnog časopisa „Polyhedron“. Na 297 strana objavljeno 37 radova, čiji su autori iz celog sveta, a koji su svojim publikacijama u ovoj svesci želeli da ukažu poštovanje prof. Leovcu, kao nekome ko je, u toku više od 40 godina rada, dao izuzetan doprinos ne samo našoj, već i svetskoj nauci.

Na Institutu za hemiju PMF-a u Novom Sadu, akademik VANU prof. dr Vukadin M. Leovac je radio neprekidno od 1970. godine, a u zvanju redovni profesor je od 1989. godine. U penziju je otišao 2011. godine. Dobitnik je brojnih domaćih nagrada i priznanja, među kojima su i Nagrada za najcitiranijeg naučnog radnika UNS, kao i Nagrada za životno delo, koju dodeljuje Udruženje univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine. Danas, iako je u penziji, aktivno učestvuje u naučnim istraživanjima i jedan je od retkih koji se u njegovim godinama i dalje bavi eksperimentalnim radom.


Predgovor pdf
PRESTIŽNA NAGRADA NAŠEM NAUČNIKU


Na XVI godišnjoj skupštini IUPAC sekcije za analitičku hemiju, odnosno odbora za rastvorljivost i ravnotežne konstante (Subcommittee on Solubility and Equilibrium Data), odlučeno je da ovogodišnju Franzosini nagradu dobiju dr Slobodan Gadžurić sa našeg fakulteta i dr Magdalena Bendová iz Češke. Da nagrada stiže u prave ruke, svedoči svestrani i kontinuirani naučni doprinos dr Gadžurića radu odbora i Solubility Data projektu pod pokriveteljstvom IUPAC (Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju). Nagradu je uručila dr Clara Magalhães, predsednica odbora u nemačkom gradu Karlsrue na međunarodnom simpozijumu Solubility Phenomena and Related Equilibrium Processes na kojem je dr Slobodan Gadžurić održao predavanje po pozivu.

Nagrada je ustanovljena 1988. godine i nosi ime po prerano preminulom naučniku Paolo Franzosiniju sa Univerziteta Pavia u Italiji. Dodeljuje se mladim i istaknutim naučnicima koji se bave ravnotežnim procesima i svojim istraživanjima doprinose razvoju i unapređenju IUPAC sekcije za analitičku hemiju i Solubility Data projekta.

Dr Slobodan Gadžurić, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu je doktorirao u Francuskoj na Université de Provence, a iz kasnije saradnje sa kolegama iz Francuske i Poljske je proizašao IUPAC projekat čiji je i ko-rukovodilac. Njegovi istraživački interesi su usmereni ka zelenoj hemiji i ispitivanju novosintetisanih zelenih rastvarača – jonskih tečnosti, njihovoj primeni u analitičkim tehnikama, konzervaciji i restauraciji umetničkih dela, sistemima za skladištenje energije i forenzičkim metodama. O zapaženim rezultatima rada govori i podatak da je objavio 52 naučna rada u vrhunskim međunarodnim časopisima, učestvovao na mnogobrojnim savetovanjima i kongresima i bio mentor pri izradi 50 diplomskih i master radova studenata PMF kao i jedne odbranjene doktorske disertacije.


Dobitnici IUPAC nagrade dr Slobodan Gadžurić (Srbija) i dr Magdalena Bendová (Češka) sa predsednicom odbora dr Clarom Magalhães iz Portugalije

PROFESOR DR VELIMIR POPSAVIN DOPISNI ČLAN SANU

Srpska akademija nauka i umetnosti izabrala je 35 novih članova: 15 redovnih, 14 dopisnih i šest inostranih članova. Članovi SANU su na Izbornoj skupštini birali između 58 kandidata, tajnim glasanjem.

Predsednik SANU Vladimir Kostić je čestitao novoizabranim članovima.

Novi član SANU sa našeg departmana je prof. dr Velimir Popsavin.

Mi mu ovom prilikom čestitamo.


pdf PROF. DR VELIMIR POPSAVIN, BIOGRAFIJAProf. dr Neda Mimica Dukić dobitnik „Nagrade za životno delo“


Na svečanoj akademiji u Skupštini AP Vojvodine, uručena su priznanja „Nagrada za životno delo“ za 2017. godinu.

Nagradu za životno delo u oblasti prirodno-matematičkih nauka dobila je prof. dr Neda Mimica Dukić, zaposlena na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, inače dekan PMF-a od 2009. do 2015. godine.

Mi joj ovom prilikom čestitamo.

Prošle godine, nagradu u istoj oblasti je dobio akademik Stevan Pilipović.

Ostali ovogodišnji laureati su:

 • prof. dr Dragan Koković, redovni profesor Filozofskog fakulteta, za oblast društveno-humanističkih nauka,
 • prof. dr Milan Popović, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta – oblast biotehnoloških nauka,
 • prof. dr Branislav Borovac, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka – oblast tehničkih nauka i
 • prof. dr Branka Kovačev Zavišić, redovni profesor Medicinskog fakulteta, oblast medicinskih nauka.


MLADA NAUČNICA SA PMF-a NE PRESTAJE DA OSVAJA NAGRADE


Prirodno-matematički fakultet je protekle nedelje obeležio 47. godišnjicu. Uz već tradicionalne nagrade, ove godine je ustanovljena i nova – Najbolji mladi naučnik/naučnica PMF-a, koja se dodeljuje za izuzetne rezultate u oblasti nauke i istraživačkog rada, a u svrhu naučnog usavršavanja, odnosno učešća na naučnim konferencijama u zemlji ili inostranstvu.

Nagradu je zasluženo osvojila docent dr Marija Lesjak sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. I da ovo nije slučajno, dokazuje još jedna stipendija koja je danas dodeljena ovoj mladoj naučnici. Na svečanosti u Muzeju tehnike i nauke u Beogradu, Mariji je dodeljena stipendija iz programa “Pokreni se za nauku” u iznosu od 600.000,00 dinara.

Program „Pokreni se za nauku“ kreiran je kako bi podržao mlade, talentovane, perspektivne naučnike i naučnice u Srbiji, u realizaciji svojih naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu nauka i nastavak je dosadašnjih programa kompanije Filip Moris, posvećenih osnaživanju mladih na putu ka ostvarenju svojih liderskih potencijala i njihovom motivisanju da svojim radom doprinesu društvenom, ekonomskom i naučnom razvoju Srbije. U okviru programa se dodeljuje osam stipendija sa ciljem realizacije naučnog istraživanja u oblasti medicinskih i prirodnih nauka.

Marija je član je istraživačkog tima Laboratorije za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB), bavi procenom bioloških aktivnosti sekundarnih biomolekula biljaka, sa akcentom na njihov uticaj na metabolizam gvožđa. Ima dva doktorata – 2011. Je doktorirala na PMF-u, a stekla doktorat iz biohemije, a 2015. na drugi put na prestižnom University College London (UCL) u Londonu, branivši rad iz molekularne biologije. Za studije na UCL-u dobila je prestižnu stipendiju UCL Overseas Research Scholarship kao i svetsku nagradu u oblasti istraživanja prirodnih proizvoda Dr. Willmar Schwabe za najboljeg mladog istraživača za 2011. godinu. Na osnovu svojih istraživanja, do sada je objavila 12 radova kategorije M21 i jedan M22, bila tri puta predavač po pozivu na svetskim kongresima i ima visoku citranost od 144 heterocitata i Hiršov indeks 6 .

Mi joj ovom prilikom čestitamo!


JELENA MOLNAR JAZIĆ DOBITNICA DUNAVSKE NAGRADE ZA MLADE ISTRAŽIVAČE


Docentkinja Jelena Molnar Jazić sa našeg departmana, laureatkinja je Dunavske nagrade za mlade istraživače, kao predstavnik Republike Srbije. Mi joj ovom prilikom čestitamo.

Ovu prestižnu nagradu 2011. godine kreiralo je Federalno ministarstvo za nauku, istraživanja i ekonomiju Austrije (Austrian Federal Ministry for Science, Research and Economy-BMWFW) u saradnji sa Institutom za Dunavski region i Centralnu Evropu (Institute for the Danube Region and Central Europe-IDM) u čast pojedinaca koji su ostvarili izuzetne rezultate u naučnom radu sa naglaskom na Dunavski region.

Nagrada se dodeljuje 14 mladih istraživača, jednom u svakoj državi, članici Strategije Evropske unije za Dunavski region.

Podsećamo, docentkinja Sonja Kaišarević sa Departmana za biologiju i ekologiju bila je dobitnica ove nagrade za 2014. godinu.