DR VELIMIR POPSAVIN, REDOVNI PROFESOR

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KABINET : III sprat / broj 10 / plava zgrada

LABORATORIJA : III sprat / broj 17 / plava zgrada

KONTAKT TELEFON: (021) 485 2768 i broj (021) 485 2758

E-MAIL: velimir.popsavin@dh.uns.ac.rs


BIOGRAFIJA:

Rodjen 1951. u Novom Sadu. Diplomirao je 1974. godine na Grupi za hemiju, PMF-a u Novom Sadu. Magistrirao 1981. i doktorirao 1988. godine iz oblasti Hemija, na PMF-u, Univerziteta u Novom Sadu. Član je Srpskog hemijskog društva.

Stručna usavršavanja: Institut za biohemiju Univerziteta Lajoš Košut, Debrecen, Mađarska (septembar, 1983.), School of Chemistry, University of Leeds, Engleska (1989.–1991. i juni–oktobar 2000.).

Zaposlenje: 1975. asistent; 1989. docent; 1994. vanredni profesor; 1999. redovni profesor na PMF u Novom Sadu.

Izabran je za dopisnog člana SANU 5. novembra 2015.


KURSEVI:

Izvodi nastavu iz: Bioorganske hemije, Medicinske hemije (Osnovne akademske studije biohemije); Racionalnog dizajna lekova (Master akademske studije biohemije); Odabranih poglavlja medicinske hemije, Bioorganske hemije ugljenih hidrata, Stereohemije monosaharida (Doktorske studije hemije i biohemije).


UDŽBENICI:

 1. J. Petrović, K. Kuhajda, N. Mimica-Dukić, V. Popsavin, A. Čiča, S. Jovanović-Šanta, Praktikum iz biohemije i preparativne biohemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2000.


 2. J. Čanadi, V. Popsavin, Zbirka zadataka iz hemije za treći i četvrti razred gimnazije, Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Beograd, 1995-2007.

 3. J. Hranisavljević, J. Petrović, V. Popsavin, K. Kuhajda, Praktikum iz biohemije sa odabranim poglavljima iz primarnih biomolekula, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1979.


NAUČNI RAD:

Bavi se totalnom sintezom prirodnih proizvoda, medicinskom hemijom i razvojem novih sintetičkih metoda u hemiji monosaharida. Koautor je preko 80 naučnih radova (preko 70 u medjunarodnim časopisima). Držao je predavanja po pozivu na 4 naučna skupa (1 medjunarodni). Rukovodio je izradom jednog višegodišnjeg naučnog potprojekta i tri petogodišnja projekta finansiranih od strane republičkog resornog ministarstva. Prema SCOPUS-u, u periodu januar 1996 – maj 2015, registrovano je 368 citata (bez samocitata). Osim toga, zabeleženo je i 72 heterocitata u 40 medjunarodnih monografija.


ZNAČAJNE NAUČNE REFERENCE:

 1. G. Benedeković, J. Francuz, I. Kovačević, M. Popsavin, B. Srećo Zelenović, V. Kojić, G. Bogdanović, V. Divjaković, V. Popsavin: Conformationally constrained goniofufurone mimics as inhibitors of tumour cells growth: design, synthesis and SAR study, European Journal of Medicinal Chemistry, 2014, 82, 449–458. 2. V. Popsavin, J. Francuz, B. Srećo Zelenović, G. Benedeković, M. Popsavin, V. Kojić, G. Bogdanović: Heteroannelated and 7-deoxygenated goniofufurone mimics with antitumour activity: design, synthesis and preliminary SAR studies, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2013, 23, 5507–5510. 3. V. Popsavin, I. Kovačević, G. Benedeković, M. Popsavin, V. Kojić, G. Bogdanović: Divergent synthesis of cytotoxic styryl lactones related to goniobutenolides A and B, and to crassalactone D, Organic Letters, 2012, 14, 5956–5959.


 4. V. Popsavin, B. Srećo, G. Benedeković, J. Francuz, M. Popsavin, V. Kojić, G. Bogdanović: Design, synthesis and antiproliferative activity of styryl lactones related to (+)-goniofufurone, European Journal of Medicinal Chemistry, 2010, 45, 2876–2883.


 5. V. Popsavin, G. Benedeković, B. Srećo, J. Francuz, M. Popsavin, V. Kojić, G. Bogdanović, V. Divjaković: Enantiodivergent synthesis of cytotoxic styryl lactones from D-xylose. The first total synthesis of (+)- and (−)-crassalactone C, Tetrahedron, 2009, 65, 10596–10607. 6. V. Popsavin, B. Srećo, G. Benedeković, M. Popsavin, J. Francuz, V. Kojić, G. Bogdanović: Design, synthesis and antiproliferative activity of two new heteroannelated (−)-muricatacin mimics, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2008, 18, 5181–5184.


 7. V. Popsavin, G. Benedeković, B. Srećo, M. Popsavin, J. Francuz, V. Kojić, G. Bogdanović: Synthesis and antiproliferative activity of unnatural enantiomers of 7-epi-goniofufurone and crassalactone C, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2008, 18, 5177–5180. 8. V. Popsavin, G. Benedeković, B. Srećo, M. Popsavin, J. Francuz, V. Kojić, G. Bogdanović: Divergent synthesis of cytotoxic styryl lactones from D-xylose. The first total synthesis of (+)-crassalactone C, Organic Letters, 2007, 9, 4235–4238.


 9. V. Popsavin, I. Krstić, M. Popsavin, B. Srećo, G. Benedeković, V. Kojić, G. Bogdanović: Enatiodivergent synthesis of muricatacin related lactones from D-xylose based on the latent symmetry concept. Preparation of two novel cytotoxic (+)- and (−)-muricatacin 7-oxa analogues, Tetrahedron, 2006, 62, 11044–11053. 10. V. Popsavin, B. Srećo, I. Krstić, M. Popsavin, V. Kojić, G. Bogdanović: Synthesis and antitumour activity of muricatacin and goniofufurone analogues, European Journal of Medicinal Chemistry, 2006, 41, 1217–1222.