DR MIRJANA SEGEDINAC, REDOVNI PROFESOR

Katedra za metodiku nastave hemije

KABINET : V sprat / broj 17 / plava zgrada

LABORATORIJA : III sprat / broj 20 / plava zgrada

KONTAKT TELEFON: (021) 485 2735 i (021) 485 2761

E-MAIL: mirjana.segedinac@dh.uns.ac.rs


BIOGRAFIJA:

Rođena je 14. 7. 1952. godine. u Bajmoku. Diplomski rad odbranila je 1974., magistarski rad 1982., a doktorsku disertaciju 1992. godine i tako postala prvi doktor metodike nastave hemije u SFR Jugoslaviji. Za asistenta, za užu naučnu oblast metodika nastave hemije, je izabrana 1975., za docenta 1993., vanrednog profesora 1998., a redovnog profesora 2003. godine. Rukovodilac je Katedre za metodiku nastave hemije od 2000. i pomoćnik direktora za nastavu na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine od 2003. godine. Član je Srpskog hemijskog društva i Društva predmetnih didaktičara Srbije.


KURS:

Izvodi nastavu iz: Razvoj osnovnih hemijskih koncepata, Uvođenje u delatnost nastavnika, Metodika nastave hemije I, Školska praksa I, Metodika nastave hemije II (osnovne akademske studije); Školska praksa II, Didaktika hemije, Specijalni hemijski eksperimenti u nastavi, Didaktika visokoškolske nastave hemije, Školski ogledi u nastavi hemije (master akademske studije); Metodika univerzitetske nastave hemije, Odabrani specijalni hemijski eksperimenti u nastavi, Reprezentacija znanja u hemiji (specijalističke akademske studije); Odabrana poglavlja didaktike hemije, Odabrani hemijski eksperimenti u nastavi, Inovativne metode u visokoškolskoj nastavi hemije (doktorske akademske studije).


NAUČNI RAD:

U naučnom radu bavi se problematikom saznavanja u hemiji, savremenim metodama i tehnikama učenja hemije i problemom reprezentacija znanja u nastavi hemije i procenom kognitivnog opterećenja u učenju hemije. Učestvovala je u 15 domaćih i međunarodnih projekata. Trenutno je angažovana na realizaciji projekata „Kva¬litet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi“ (ON 179010) i „Infrastruktura elektronski podržanog učenja u Srbiji“ (III 47003), Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i na realizaciji projekta „Primena miniprojekata u realizaciji sadržaja integrisanih prirodnih nauka i matematike u razrednoj nastavi“, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.


ZNAČAJNE NAUČNE REFERENCE:

  1. Hrin, T., Milenković, D., Segedinac, M. (2015). The effect of systemic synthesis questions [SSynQs] on students’ performance and meaningful learning in secondary organic chemistry teaching. International Journal of Science and Mathematics Education, doi: 10.1007/s10763-015-9620-y  2. Hrin, T. Fahmy, A.F., Segedinac, M., Milenković, D. (2015). Systemic Synthesis Questions [SSynQs] as Tools to Help Students to Build Their Cognitive Structures in a Systemic Manner, Research in Science Education, doi: 10.1007/s11165-015-9470-1.


  3. Milenković, D., Segedinac, M., Hrin, T. (2014). Increasing high school students' performance and reducing cognitive load through an instructional strategy based on the interaction of multiple levels of knowledge representation. Journal of Chemical Education, 91(9), 1409–1416.  4. Milenković, D., Segedinac, M., Hrin, T., Cvjetićanin, S. (2014). Cognitive load in different levels of chemistry representations. Croatian Journal of Education, 16(3), 699–722.

  5. Hrin, T., Milenković, D., Babić-Kekez, S., Segedinac, M. (2014). Application of Systemic approach in initial teaching of Chemistry: Learning the mole concept. Croatian Journal of Education, 16(si 3)175–209.


  6. Segedinac M., Segedinac M., Konjović Z., Savić G. (2011). A formal approach to organization of educational objectives. Psihologija, 44(4), 307–324.

  7. Cvjetićanin S., Segedinac M., Segedinac M. (2011). Teaching optional science subjects in elementary schools in Serbia: teachers' problems. Odgojne znanosti, 13(2), 184–216.

  8. Cvjetićanin, S., Segedinac, M., Sučević, V. (2011). Application of the scientific method in the integrated science teaching. The New Educational Review, 26(4), 119–127.