DR DUŠICA RODIĆ, DOCENT

Katedra za Metodiku nastave hemije

LABORATORIJA : V sprat / broj 17 / plava zgrada

KONTAKT TELEFON: (021) 485 2735

E-MAIL: dusica.milenkovic@dh.uns.ac.rsPERSONALNA INTERNET STRANICA: https://personal.pmf.uns.ac.rs/dusica.milenkovic/


BIOGRAFIJA:

Rođena je 29.1.1987. godine u Sremskoj Mitrovici. Diplomske akademske studije hemije je završila 2010., master akademske studije hemije (modul: profesor hemije) 2011., a doktorsku disertaciju iz oblasti metodike nastave hemije je odbranila 2015. godine. Februara 2011. izabrana je u zvanje istraživača-pripravnika, oktobra 2013. u zvanje istraživača-saradnika, a decembra iste godine u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Metodika nastave hemije. Sekretar je Katedre za metodiku nastave hemije, koordinator predmetne sekcije za nastavu hemije u okviru Društva predmetnih didaktičara Srbije i član Srpskog hemijskog društva.


KURS:

Izvodi nastavu iz: Metodike nastave hemije I, Didaktike hemije, Školskih ogleda u nastavi hemije, Razvoja osnovnih hemijskih koncepata.


NAUČNI RAD:

U naučno-istraživačkom radu se bavi ispitivanjem kognitivnog opterećenja u tripletnom sistemu reprezentacije znanja u hemiji. Od februara 2012. angažovana je na realizaciji projekta „Kva-litet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi“, evidencioni broj 179010, Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.


ZNAČAJNE NAUČNE REFERENCE:

  1. Milenković, D., Segedinac, M., Hrin, T. (2014). Increasing high school students' performance and reducing cognitive load through an instructional strategy based on the interaction of multiple levels of knowledge representation. Journal of Chemical Education, 91(9), 1409–1416.  2. Milenković, D., Segedinac, M., Hrin, T., Cvjetićanin, S. (2014). Cognitive load in different levels of chemistry representations. Croatian Journal of Education, 16(3), 699–722.

  3. Hrin, T., Milenković, D., Babić-Kekez, S., Segedinac, M. (2014). Application of Systemic approach in initial teaching of Chemistry: Learning the mole concept. Croatian Journal of Education, 16(si 3), 175–209.


  4. Hrin, T., Milenković, D., Segedinac, M. (2015). The effect of systemic synthesis questions [SSynQs] on students’ performance and meaningful learning in secondary organic chemistry teaching. International Journal of Science and Mathematics Education, doi: 10.1007/s10763-015-9620-y.  5. Hrin, T. Fahmy, A.F., Segedinac, M., Milenković, D. (2015). Systemic Synthesis Questions [SSynQs] as Tools to Help Students to Build Their Cognitive Structures in a Systemic Manner, Research in Science Education, doi: 10.1007/s11165-015-9470-1.