UPIS 2018/19 NA DEPARTMANU ZA HEMIJU, BIOHEMIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

(prvi konkursni rok)

OBAVEŠTENJE

Elektronska prijava za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne studije

Obaveštavamo kandidate, koji žele da upišu Prirodno-matematički fakultet, da će online prijava biti moguća od ponedeljka, 18. juna!!! Svi kandidati, koji se prijave online, u obavezi su da dođu i na šalter studentske službe (jedan od tri dana prijave na Konkurs, tačnije 20, 21. ili 22.6.) sa dokumentacijom potrebnom za upis. Biće otvoren poseban šalter samo za kandidate koji se online prijave na Konkurs.


Osnovne akademske studije

Upisne kvote


budžet

samofin.

ukupno

školarina za samofinansirajuće studente

Osnovne akademske studije hemije (4 godine, 240 ESPB)

57

5

62

107690 dinara

Osnovne akademske studije hemije-Kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom (4 godine, 240 ESPB)

30

5

35

Osnovne akademske studije biohemije (4 godine, 240 ESPB)

30

5

35

Osnovne akademske studije zaštite životne sredine-Analitičar zaštite životne sredine (4 godine, 240 ESPB)

26

5

31Kalendar događaja


- Podnošenje prijava: 21.–23. juna 2018. godine (od 9-13 časova)

- Polaganje prijemnog ispita: 28. juna 2018. godine u 9 časova
   Na prijemnom ispitu za sve obrazovne profile polaže se prijemni ispit iz hemije!

- Objavljivanje preliminarne rang liste do 29. juna 2018. godine

- Objavljivanje konačne rang liste do 03. jula 2018. godine

- Upis primljenih kandidata:

      04.-06. i 09. jula 2018. godine – finansiranje iz budžeta

      10. jula – pomeranje liste za budžet

      11. jula – samofinansirajući studenti

      12. jul 2014. godine u 10 časova prozivka kandidata van kvote na
      jedinstvenoj rang listi i popuna upražnjenih mesta


Kandidati prilikom prijave na konkurs uz prijavni list (dobija se na fakultetu prilikom kupovine informatora) podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

  • * svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;
  • * diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
  • * lična karta (koja se podnosi na uvid) i kopiju lične karte (u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu)

  • * dokaz o uplati naknade troškova polaganja prijemnog ispita 6.000,00 dinara*
- Troškovi prijemnog ispita za kandidate koji su oslobođeni polaganja prijemnog ispita (osvojeno neko od prva tri mesta na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz hemije ili hemijske tehnologije, odnosno priznat položen ispit sa srodnih fakulteta) iznose 3.000,00 dinara

      * potvrda o nostrifikaciji diplome ili svedočanstva ukoliko je prethodni stepen školovanja završen u inostranstvu.


Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš kao i overen prijavni list!


Kandidati koji ostvare pravo na upis podnose:

      * Originalna dokumenta (svedočanstva i diploma)

      * lična karta (koja se podnosi na uvid) i kopiju lične karte (u slučaju čipovane
      lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu), dato uz prijavu

      * dve fotografije formata 4,5×3,5 cm

      * lekarsko uverenje

      * Kopmplet za upis – kupuje se isključivo u skriptarnici fakulteta

      * dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno
       osiguranje studenata 6.500,00 dinara

      * dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente

      * ukoliko je prethodni stepen školovanja završen u inostranstvu podnosi se rešenje
      o nostrifikaciji diplome

Sve dodatne informacije možete dobiti putem maila infohemija@dh.uns.ac.rs

Integralni tekst konkursa možete pronaći u informatoru PMF-a koji je u prodaji u skriptarnici fakulteta i sajtu fakulteta www.pmf.uns.ac.rs!


________________________________________________________________________________

Raspored polaganja prijemnog ispita za školsku 2018/19. godinu

________________________________________________________________________________