UPIS U ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU________________________________________________________________________________


PRELIMINARNE RANG LISTE ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - DRUGI KONKURSNI ROK


Preliminarna rang lista za upis na studijski program Master akademske studije Hemije, za školsku 2017/18. - II ROK pdf

Preliminarna rang lista za upis na studijski program Master akademske studije Biohemije, za školsku 2017/18. - II ROK pdf

Preliminarna rang lista za upis na studijski program Master akademske studije Zaštite životne sredine - Analitičar zaštite životne sredine, za školsku 2017/18. - II ROK pdf

________________________________________________________________________________


DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA MASTER I DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE


Drugi konkursni rok za upis na master akademske studije - Tekst konkursa pdf

Drugi konkursni rok za upis na doktorske akademske studije - Tekst konkursa pdf

________________________________________________________________________________