UPIS U ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU________________________________________________________________________________

DRUGI (PRODUŽENI) UPISNI ROK U ŠKOLSKU 2017/18. GODINU


Drugi (produženi) upisni rok u školsku 2017/18. godinu - Tekst konkursa pdf

Drugi (produženi) upisni rok u školsku 2017/18. godinu - Mesta za upis na smerovima pdf

________________________________________________________________________________


Svečani prijem studenata I godine osnovnih akademskih studija Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine će se održati 2. oktobra /ponedeljak/ u Amfiteatru “Mihajlo Pupin” A1 od 10.30 - 11.30h.

________________________________________________________________________________


PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA NAKON PRIJEMNOG ISPITA II KONKURSNOG ROKA 07.09.2017. link

________________________________________________________________________________

Molimo sve buduće studente da pre predaje dokumenata za upis obavezno popune online ŠV20.

Link do elektronskog ŠV20 obrasca je: https://eportal.pmf.uns.ac.rs/#/app/sv link

ŠV20 je takođe dostupan preko prijemnog portala.Iz levog menija se bira poslednja stavka:ŠV20

________________________________________________________________________________

ZA PRIZNAVANJE PRIJEMNOG ISPITA SA DRUGIH FAKULTETA POTREBNO JE PREDATI SLEDEĆE:

  • -MOLBU za priznavanje prijemnog ispita i u molbi napisati konktakt telefon i e-mail kandidata
  • -POTVRDU O POLOŽENOM PRIJEMNOM ISPITU SA NAVEDENIM BROJEM OSTVARENIH BODOVA
  • -DOKAZ O UPLATI OD 3.000 DINARA

Žiro račun fakulteta 840-1711666-19

Svrha uplate - Materijalni troškovi prijave na konkurs i polaganje prijemnog ispita za školsku 2017/2018

Poziv na broj 75042720

Sa tom uplatnicom treba otići u skriptarnicu fakulteta i tamo će dobiti PRIJAVNI LIST

Uz prijavni list i gore navedena dokumenta, kandidat na šalter studentske službe treba da preda

  • - svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole
  • - diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
  • - kopiju lične karte ili očitane potake sa čipovane lične karte, a original na uvid
  • - potvrda o nostrifikaciji diplome ili svedočanstva ukoliko je prethodni stepen školovanja završen u inostranstvu

Dokumenta za priznavanje prijemnog ispita se predaju na šaltetru studentske službe, najkasnije do 11. jula 2017. godine u 12 časova.

________________________________________________________________________________

ELEKTRONSKA PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS NA PRVU GODINU


Elektronska prijava na konkurs za upis u prvu godinu link

Kandidati na portalu mogu da unesu svoje podatke za elektronsku prijavu na konkurs. Podatke koje je kandidat uneo verifikuju referenti Studentske službe, tako da je kandidat u obavezi da dođe na šalter Studentske službe u terminima za prijavu na konkurs. Kandidat treba da ponese svu potrebnu dokumentaciju navedenu u konkursu. Na šalteru Studentske službe referent će kandidatu dodeliti jedinstveni konkursni broj koji, zajedno sa ličnim dokumentom, kandidat nosi na prijemni ispit.

Portal za prijavu omogućava kandidatima i pregled liste prijavljenih kandidata. Na listi se nalaze osnovni podaci o kandidatu i obaveštenje da li se kandidat uspešno prijavio na konkurs.

________________________________________________________________________________

OPŠTE INFORMACIJE


Informator za školsku 2017/18. godinu pdf

Pravilnik o upisu pdf

Žiro računi za prijavu i upis na fakultet pdf

________________________________________________________________________________

STRUČNO UPUTSTVO MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA SPROVOĐENJE UPISA


Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija pdf

Preporuka Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine word

Izjava za prijavu na konkurs za upis u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine word

Izjava za prijavu na konkurs za upis u okviru Upisa pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja word

________________________________________________________________________________