STUDIJSKI PROGRAMI

Prateći trendove na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine studije su organizovane po šemi 4+1, i organizovani su sledeći studijski programi:

  • OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE u trajanju od četiri godine (240 ESPB)
  • MASTER AKADEMSKE STUDIJE u trajanju od jedne godine (60 ESPB)
  • SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE u trajanju od jedne godine (60 ESPB)
  • DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE u trajanju od tri godine (180 ESPB).

Uslov za upis doktorskih studija je da student ima najmanju prosečnu ocenu 8,00 na osnovnim i diplomskim akademskim studijama.

Realizacija nastave i programa usklađena je sa evropskim preporukama i standardima (bolonjski proces).

šema studija na Departmanu za hemiju, biohemoju i žaštitu životne sredine Osnovne studije Master studije Specijalističke studije Doktorske studije


KLIKOM NA ODGOVARAJUĆI STEPEN STUDIJA, MOŽETE DETALJNIJE POGLEDATI NJIHOVE PROGRAME