ZAŠTO UPISATI HEMIJU, BIOHEMIJU
I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE?

Svako od nas ima odgovornost prema svojim odlukama, pa je tako jedna od važnijih životnih raskrsnica i upis fakulteta. Zašto bi Tvoj izbor trebalo da bude HEMIJA, BIOHEMIJA ili ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE? Razloga je mnogo, a neki od njih su sugurno predmet Tvojih razmišljanja.

 • ~ Želim da budem svestran hemičar.
 • ~ Želim da budem dobar profesor hemije.
 • ~ Želim integrisano znanje iz hemije, biohemije i biomedicine.
 • ~ Volim izazove, a jedan od njih je da samostalno rešavam različite eksperimentalne hemijske probleme.
 • ~ Želim da živim u zdravom okruženju i sačuvam životnu sredinu od zagađenja.
 • ~ Želim da dam prioritet kontroli kvaliteta, jer znam koliko je to važno za očuvanje životne sredine.
 • ~ Želim da ovladam savremenim analitičkim tehnikama u cilju sveobuhvatnije analize uzoraka iz životne sredine (vode, vazduha, zemljišta).

DIPLOMIRANI HEMIČAR može raditi u hemijskim laboratorijama u svim granama industrije (hemijskoj, petrohemijskoj, farmaceutskoj, industriji gume, tekstila itd.), ali isto tako i u razvojnim i naučno-istraživačkim laboratorijama.

DIPLOMIRANI BIOHEMIČAR se može zaposliti u naučnim institutima, ali i u kliničkim, razvojnim i kontrolnim laboratorijama farmaceutske, hemijske i prehrambene industrije.

DIPLOMIRANI HEMIČAR-KONTROLA KVALITETA I UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM

može raditi u laboratorijama koje se bave analizom i kontrolom kvaliteta životne sredine,u naučno istraživačkim laboratorijama ali i u laboratorijama za monitoring, kao i timovima koji su angažovani za uspostavljanje sistema upravljanja životnom sredinom. Državnim agencijama, inspekcijama, timovima za razvoj, konsultantskim firmama i nevladinom sektoru za zaštitu životne sredine i edukaciju stanovništva.

DIPLOMIRANI ANALITIČAR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

se može zaposliti u laboratorijama za praćenje kvaliteta okoline, u industriji i javnim preduzećima, u laboratorijama koje se bave analizom i kontrolom kvaliteta životne sredine, timovima angažovanim na uspostavljanju sistema zaštite životne sredine, državnim agencijama, inspekcijama, timovima za razvoj, konsultantskim firmama i nevladinom sektoru za zaštitu životne sredine i edukaciju stanovništva.

Nakon završenih osnovnih studija hemije, biohemije i zaštite životne sredine, mogu se upisati akademske studije, a nakon njih i doktorske studije.

KAKO UPISATI HEMIJU?

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine svake subote (od početka marta do kraja juna) organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz HEMIJE. Pripremnu nastavu drže profesori sa našeg Departmana, tako da maturanti već tada imaju priliku da upoznaju buduće profesore.

Gradivo za prijemni ispit obuhvata gimnazijske udžbenike iz hemije, prirodno-matematičkog smera, od I do IV razreda. U skriptarnici našeg fakulteta se može nabaviti zbirka zadataka po kojoj se radi na pripremama za prijemni ispit, prilagođena pripremnoj nastavi koja se organizuje.

Za upis na studije mogu konkurisati lica koja imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Svake godine se organizuju dva konkursna roka, junski i septembarski. Nakon prijave kandidata, objavljuje se PRELIMINARNA rang lista, a nakon polaganja prijemnog ispita I objavljivanja JEDINSTVENE rang liste vrši se upis primljenih kandidata. Redosled kandidata u jedinstvenoj rang listi utvrduje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u toku srednjoškolskog obrazovanja i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.


KANDIDATI UZ PRIJAVU NA KONKURS PODNOSE NA UVID ORIGINALE, A PREDAJU SLEDEĆA DOKUMENTA:

 1. svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole (fotokopije),
 2. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (fotokopija),
 3. izvod iz matične knjige rodjenih (original),
 4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Kandidati su obavezni da prilikom polaganja prijemnog ispita kod sebe imaju odgovarajući identifikacioni dokument (LIČNU KARTU ili PASOŠ)!


KANDIDATI KOJI OSTVARE PRAVO NA UPIS PODNOSE:

 1. overene fotokopije dokumenata (ili originale),
 2. izvod iz matične knjige rodjenih (dat uz prijavu),
 3. dva obrasca ŠV-20,
 4. indeks,
 5. dve fotografije formata 4x6 cm,
 6. lekarsko uverenje,
 7. dokaz o uplati naknade troškova upisa i osiguranja,
 8. dokaz o uplati školarine za studente koji se sami finansiraju.

Sve detaljnije informacije možete pronaći na našem sajtu ili nam pošaljite e-mail na adresu infohemija@dh.uns.ac.rs.

STUDIJSKI PROGRAMI

Prateći trendove na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine studije su organizovane po šemi 4+1, i organizovani su sledeći studijski programi:

 • OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE u trajanju od četiri godine (240 ESPB)
 • MASTER AKADEMSKE STUDIJE u trajanju od jedne godine (60 ESPB)
 • SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE u trajanju od jedne godine (60 ESPB)
 • DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE u trajanju od tri godine (180 ESPB).

Uslov za upis doktorskih studija je da student ima najmanju prosečnu ocenu 8,00 na osnovnim i diplomskim akademskim studijama.

Realizacija nastave i programa usklađena je sa evropskim preporukama i standardima (bolonjski proces).

šema studija na Departmanu za hemiju, biohemoju i žaštitu životne sredine Osnovne studije Master studije Specijalističke studije Doktorske studije


KLIKOM NA ODGOVARAJUĆI STEPEN STUDIJA, MOŽETE DETALJNIJE POGLEDATI NJIHOVE PROGRAME

STUDENTSKI ŽIVOT U NOVOM SADU

Biti student Univerziteta u Novom Sadu, znači studirati na mestu čija tradicija datira od davne 1960. godine. Jedinstveni studentski grad u našoj zemlji, a i u svetu vrlo redak, čini naš univerzitet vrlo posebnim. Skoro svi fakulteti su na jednom mestu što daje jednu posebnu stranu studiranja i druženja medju studentima.

Univerzitet u Novom Sadu čini 14 fakulteta, od kojih 9 fakulteta ima središte u Novom Sadu, a čak 7 njih se nalazi u prelepom Univerzitetskom kampusu na Limanu 1. Do njega se stiže vrlo jednostavno, od autobuske stanice čuvenom novosadskom autobuskom linijim ,"4", taksijem ili šetnjom kroz prelepi Novi Sad. Univerzitetski kampus je u blizini centra grada, sa jedne strane i Dunava sa druge. Dobrim autobuskim linijama povezan je sa svim delovima grada. Studentska pokazna karta je vrlo povoljna i može se koristiti u toku celog meseca za neograničen broj vožnji. Studenti imaju velike mogućnosti za kvalitetne i sadržajne aktivnosti, i ceo taj period života ostaje da se pamti kao jedan od najlepših.

U sastavu Univerzitetskog kampusa, pored fakulteta, nalaze se dva studentska doma, centralna biblioteka, studentski centar, studentski restorani, zavod za zaštitu zdravlja studenata, sportsko-rekreativni sadržaji i mnoge studentske organizacije.

Pored dva studentska doma, koja se nalaze u blizini fakulteta, u Novom Sadu ima još 6 studentskih domova koji su renovirani ili novosagradjeni kako bi studentima iz unutrašnjosti omogućili maksimalnu komfornost i uslove za što bolji život i studiranje. Cene smeštaja su prihvatljive i kreću se do 1.100,00 dinara za one sa najboljom kategorijom.Takođe postoji mogućnost i za privatni smeštaj i ishranu.


I još monogo toga...


Zato Vas očekujemo da budete deo Univerziteta u Novom Sadu i u budućnosti ponosni što ste i Vi živeli, rasli i ostali deo velike porodice sa tradicijom o čijim se vrednostima zna u čitavom svetu.
Studentski centar NOVI SAD

STUDENTSKA SLUŽBA


Link ka važnim obaveštenjima studentske službe: VAŽNA OBAVEŠTENJA


Link za česta pitanja studenata: ČESTA PITANJA STUDENATA


Radno vreme od 7 do 15 časova svakog radnog dana. Rad sa strankama se odvija isključivo na šalteru od 11 do 14 časova.Kontakt telefon: (021) 485-2712, (021) 455-643, (021) 454-389


Više informacija možete videti na sledećem linku: STUDENTSKA SLUŽBA PMF-a


RASPORED ISPITA


RASPORED ISPITA U SEPTEMBARSKOM I OKTOBARSKOM ROKURASPORED ČASOVA


RASPORED ČASOVA ZA ZIMSKI SEMESTAR ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE
Nastava na II, III i IV godini osnovnih akademskih studija počinje 08.10.2018. godine. Nastava na master akademskim studijama počinje 15.10.2018. godine.
VODIČ ZA BEZBEDAN RAD
SERVISI