SVEČANI PRIJEM STUDENATA I GODINE


Svečani prijem studenata I godine osnovnih akademskih studija Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine će se održati 2. oktobra /ponedeljak/ u Amfiteatru “Mihajlo Pupin” A1 od 10.30 - 11.30h.