VI MEMORIJALNI NAUČNI SKUP IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“


Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu i Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija“ ogranizuju VI Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“.

Šesti memorijalni naučni skup će se održati 29. marta - 30. marta 2018. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3.


pdf Drugo obaveštenje VI Memorijalnog naučnog skupa iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“