NAJAVE

DODELE NAGRADA I STIPENDIJA "DOCENT DR MILENA DALMACIJA"


Dana 26.10.2017. godine pozivamo Vas da zajednički obeležimo dan rođenja doc dr Milene Dalmacija i nastavimo tradiciju dodele nagrada i stipendija “Docent dr Milena Dalmacija” najvrednijima od nas.

Prvu nagradu "Docent dr Milena Dalmacija" za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobija dr Jelena Petrović, sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Drugu nagradu "Docent dr Milena Dalmacija" za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobija dr Sofija Poguberović, sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Treću nagradu "Docent dr Milena Dalmacija" za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobija dr Zorana Rončević, sa Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Stipendiju za najboljeg studenta na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, koji je ostvario najviši uspeh u dosadašnjem studiranju dobija Nina Banduka.

Svečanost će biti održana u 11h u sali 1/II na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3.