UČEŠĆE STUDENATA NA WATER WORKSHOP 2018

Seminar "Kvalitet voda" organizuje se tradicionalno (21. put) u okviru jesenje "Škole za zaštitu životne sredine" od 19-21. septembra 2018. godine.

Organizovana predavanja, diskusije i kursevi imali su brojne teme, od zaštite resursa voda, kvaliteta vode za piće, monitoringa površinskih i podzemnih voda, analize i sanacije kontaminiranog sedimenta, procene rizika, tehnologija pripreme vode za piće i otpadnih voda do evropskog i nacionalnog zakonodavstva u ovoj oblasti.


Više informacija i tekst konkursa možete pogledati ovde

Anketa WW2018_Obavezno popuniti!