Takmičenje za najbolju studentsku ideju

Takmičenje za najbolju studentsku ideju pokrenuto je u okviru ERASMUS+ IF4TM projekta čiji je član i Univerzitet u Novom Sadu, a kojim koordinira Univerzitet u Kragujevcu u partnerstvu sa još 17 partnera iz 6 zemalja. Takmičenje se realizuje kroz sedam lokalnih takmičenja u Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru i Zrenjaninu i kroz organizaciju nacionalnog finalnog takmičenja u Privrednoj komori Srbije.

Pravo učešća na Takmičenju imaju studenti osnovnih, specijalističkih, master i doktorskih studija.

Prijavljivanje je od 15. februara do 25. marta 2017. godine.


Više informacija pdf