ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Структура студијског програмаlink

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Докторских студија заштите животне средине

Часови активне наставе

ЕСПБ

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

П

СИР

ПРВА ГОДИНА

1.

***

Изборни предмет 1*

I

ИБ

5

5

15

2.

***

Изборни предмет 2*

I

ИБ

5

5

15

3.

***

Изборни предмет 3*

II

ИБ

5

5

15

4.

***

Изборни предмет 4*

II

ИБ

5

5

15

Укупно часова активне наставе на години студија = 40

ДРУГА ГОДИНА

5.

***

Изборни предмет 5*

III

ИБ

5

5

15

6.

***

Изборни предмет 6*

III

ИБ

5

5

15

7.

ДЗЗС-801

Истраживачки научни рад**

IV

ОБ

0

20

30

Укупно часова активне наставе на години студија = 40

ТРЕЋА ГОДИНА

8.

ДЗЗС-801

Истраживачки научни рад**

V

ОБ

0

20

20

9.

ДЗЗС-801

Истраживачки научни рад**

VI

ОБ

0

20

20

Укупно часова активне наставе = 40

Израда докторске дисертације

20

Напомена: *Часови активне наставе (П+СИР) за предмете ФДД21О12, ФДД46О12, ФДД45Н12 су распоређени по шеми 4+6, а за предмете ФДД39Х12, ФДД12Н12, ФДД36П12 6+4. **Оспособљавање студента за израду докторског рада (20+20+20)*15=900 , часова, *** Шифра предмета се налази у табели изборних предмета

Листа предмета на студијском програму докторских студија заштите животне средине

Р.б

Ш

Назив предмета

Семе-стар

Статус

предмета

Часова активне наставе

ЕСПБ

Наставник/наста-вници на предмету (Презиме , средње слово, име)

П

СИР
1.

ДЗЗС-601

Одабрана поглавља заштите животне средине

I/III

Изборни

5

5

15

Тамаш С. Загорка

Карловић С. Елвира

Рајић М. Љиљана2.

ДЗЗС-602

Физички принципи заштите животне средине

I/III

Изборни

5

5

15

Бикит И. Иштван3.

ДЗЗС-603

Биолошки принципи заштите животне средине

I/III

Изборни

5

5

15

Теодоровић С. Ивана
4.

ДЗЗС-604

Одабрана поглавља хемије околине

I/III

Изборни

5

5

15

Далмација Д. Божо

Иванчев-Тумбас И. Ивана

Тричковић С. Јелена
5.

ДЗЗС-605

Контрола квалитета животне средине (виши курс)

I/III

Изборни

5

5

15

Иванчев-Тумбас И. Ивана

Агбаба Р. Јасмина

Тричковић С. Јелена


6.

ДЗЗС-607

Квалитет седимента (виши курс)

I/III

Изборни

5

5

15

Тричковић С. Јелена
7.

ДЗЗС-608

Контрола квалитет воде за пиће

I/III

Изборни

5

5

15

Далмација Д. Божо

Агбаба Р. Јасмина

Тубић М. Александра

8.

ДЗЗС-709

Микробиологија вода

I/III

Изборни

5

5

15

Петровић В. Олга
9.

ДЗЗС-707Мониторинг животне средине (виши курс)

I/III

Изборни

5

5

15

Бечелић-Томин Р. Милена

Крчмар С. Дејан

Марков Л. Синиша


10.

ДЗЗС-609

Нејонизујуће зрачење

I/III

Изборни

5

5

15

Мрђа С. Душан

11.

ДЗЗС-706

Јонизујуће зрачење

I/III

Изборни

5

5

15

Мрђа С. Душан
12.

ДЗЗС-702

Екоинжењеринг (виши курс)

I/III

Изборни

5

5

15

Далмација Д. Божо

Клашња Т. Миле

Тамаш С. Загорка

13.

ДЗЗС-708

Екологија микроорганизама

I/III

Изборни

5

5

15

Петровић В. Олга


14.

ДЗЗС-710

Методи ублажавањa климатских промена

I/III

Изборни

5

5

15

Клашња Т. Миле

15.

ДСХ-612

Хемометрика (виши курс)

I/III

Изборни

5

5

15

Абрамовић Ф. Биљана

16.

ДСХ-702

Електрохемијска кинетика

I/III

Изборни

5

5

15

Јовановић С. Љиљана


17.

ДСХ-616

Правци развоја хемијских сензора

II

Изборни

5

5

15

Гужвањ Ј. Валерија18.

ДСХ-714

Одабрана поглавља хемијске кинетике и фотохемије

II

Изборни

5

5

15

Јовановић С. Љиљана

Абрамовић Ф. Биљана
19.

ДСХ-613

Течна хроматографија

II

Изборни

5

5

15

Перишић-Јањић У. Нада

Ђаковић-Секулић Љ. Татјана

20.

ДЗЗС-606

Еколошки приступ процени стања и класификацији екосистема

II

Изборни

5

5

15

Теодоровић С. Ивана
21.

ДЗЗС-703

Екотоксикологија (виши курс)

II

Изборни

5

5

15

Агбаба Р. Јасмина

Иванчев-Тумбас И. Ивана

Молнар Ј. Јелена22.

ДЗЗС-705

Ремедијациони процеси

II

Изборни

5

5

15

Рончевић Д. Срђан

Малетић П. Снежана

Рајић М. Љиљана

23.

ФДД39Н12

Нуклеарна енергија

II

Изборни

6

4

15

Крмар Д. Миодраг24.

ДЗЗС-704

Опасан отпад (виши курс)

II

Изборни

5

5

15

Карловић С. Елвира

Перишић-Јањић У. Нада


25.

ФДД21О12

Моделирање физичких процеса

II

Изборни

4

6

15

Ракић С. Срђан

26.

ФДД46О12

Испитивање материјала расејањем зрачења

II

Изборни

4

6

15

Капор Ј. Агнеш

27.

ФДД12Н12

Нуклеарне аналитичке технике

II

Изборни

6

4

15

Бикит И. Иштван

28.

ФДД45Н12

Радиоактивност у природи

II

Изборни

4

6

15

Мрђа С. Душан


29.

ФДД36П12

Кохерентни извори зрачења и примена

II

Изборни

6

4

15

Ђуровић Р. Стевица

30.

ДЗЗС-801

Истраживачки научни рад

Обавезни

0

60

70

Абрамовић Ф. Биљана, Бикит И. Иштван, Далмација Д. Божо, Ђаковић-Секулић Љ. Татјана, Ђуровић Р. Стевица, Иванчев-Тумбас И. Ивана, Јовановић С. Љиљана, Карловић С. Елвира, Капор Ј. Агнеш, Агбаба Р. Јасмина, Гужвањ Ј. Валерија, Крмар Д. Миодраг, Мрђа С. Душан, Ракић С. Срђан, Рончевић Д. Срђан, Теодоровић С. Ивана, Бечелић-Томин Р. Милена, Крчмар С. Дејан, Малетић П. Снежана

Молнар Ј. Јелена, Тричковић С. Јелена, Тубић М. Александра