ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОХЕМИЈЕ

Структура студијског програмаlink

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм докторских студија

Часови активне наставе

ЕСПБ

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

П

СИР

ПРВА ГОДИНА

*

Изборни предмет

I

ИБ1

5

5

15

*

Изборни премет

I

ИБ1

5

5

15

*

Изборни премет

II

ИБ2

5

5

15

*

Изборни премет

II

ИБ2

5

5

15

Укупно часова активне наставе на години студија = 40

ДРУГА ГОДИНА

*

Изборни предмет

III

ИБ3

5

5

15

*

Изборни предмет

III

ИБ3

5

5

15

ДБ8 01

Истраживачки научни рад**

IV

0

10

15

ДБ801

Истраживачки научни рад**

IV

0

10

15

Укупно часова активне наставе на години студија = 40

ТРЕЋА ГОДИНА

ДБ801

Истраживачки научни рад**

V

0

20

20

ДБ801

Истраживачки научни рад**

VI

0

20

20

Укупно часова активне наставе = 40

Израда докторске дисертације

20

Напомена: * Шифра предмета се налази у Табели изборних предмета

** Оспособљавање студената за израду докторске дисертације

(10+10+20+20) х 15 = 900 часова

ИБ1, ИБ2, ИБ3 предмет изборног блока 1, 2 , 3
Листа предмета на студијском програму

Докторских студија биохемије

 

 

Р.б

Ш

Назив предмета

Статус

предмета

Часова активне наставе

ЕСПБ

Наставник/наставници на предмету (Презиме, средње слово, име)

Предавања

СИР

 

1

ДСХ602

Одабрана поглавља физичке хемије

ИБ 1

5

5

15

Николић Д. Александар

Јовановић С. Љиљана

2

ДСХ603

Одабрана поглавља органске хемије

ИБ 1

5

5

15

Пенов - Гаши,

М. Катарина

3

ДСХ604

Одабрана поглавља аналитичке хемије

ИБ 1

5

5

15

Абрамовић Ф. Биљана,

Јовановић С Љиљана Ваштаг Ђ.Ђенђи,  Гужвањ Валериjа,  Гаџурић Б. Слободан

4

ДСБ601

Одабрана поглавља из хемије природних производа

ИБ 1

5

5

15

Попсавин М.  Мирјана,

Кухајда Н. Ксенија

Маленчић Р.Ђорђе

5

ДСБ602

Одабрана поглавља медицинске хемије*

ИБ 1

5

5

15

Попсавин Ј. Велимир 

Богдановић М. Гордана, Кухајда Н. Ксенија

   6

ДСБ604

Стереохемија моносахарида

ИБ 1

5

5

15

Попсавин Ј. Велимир ,

Ђилас Соња

7

 

ДСБ612

Одабране експерименталне методе за испитивање билошке активности

 

ИБ 1

 

5

 

5

 

15

Беара Н. Ивана,  

Лесјак М. Марија Четојевић-Симин Д. Драгана

8

ДСБ613

Одабрана поглавља биохемије стероида

 

ИБ 1

 

5

 

5

 

15

Јовановић-Шанта С. Сузана

9

ДСБ623

Физиолошке функције код човека одабрана поглавља

ИБ 1

5

5

15

Иветић П. Весна

 10

ДСБ703

Биохемија и фармакологија лековитих биљака

ИБ 1

5

5

15

Мимица – Дукић М. Неда

Поповић М. Борис

Лесјак М. Марија

 11

ДСБ705

Биохемија слободних радикала и природни антиоксиданти

ИБ 1

5

5

15

Мимица – Дукић М. Неда

Лесјак М. Марија

Штајнер И. Дубравка

 12

ДСБ603

Биоорганска хемија угљених хидрата

ИБ 2

5

5

15

Попсавин Ј. Велимир,

Ђилас Соња

 

 13

ДСБ611

Метаболизам и биолошки значај арахидонске киселине

ИБ 2

5

5

15

Беара Н. Ивана

Лесјак M. Марија

Четојевић-Симин Д. Драгана

 

 14

ДСБ615

Предузетништво и природне науке

ИБ 2

5

5

15

Ђорђевић Д. Снежана

 

15

ДСБ616

Процес откривања лекова од валидације биолошког циља до клиничких испитивања

ИБ 2

5

5

15

Ђорђевић Д. Снежана
16

ДСБ617

Метални јони у биолошким системима

ИБ 2

5

 

5

15

Srai Kaila

17

ДСБ618

Дејства хемикалија на биолошке системе

ИБ 2

5

5

15

 

Миков M. Момир

Станков М..Кармен

18

ДСБ619

Наноматеријали у биомедицини

ИБ 2

 5

5

15

 

Станков М.. Кармен

Миков M. Момир

19

ДСБ620

Молекуларна биологија и генетика човека

ИБ 2

 5

 5

 15  Станков М.. Кармен
 20

 ДСБ621

Квалитет и стандардизација фитопрепарата

 ИБ 2

 5

 5

 15

 Божин Н. Биљана
 21

 ДСБ622

Биолошки активни молекули анималног порекла

 ИБ 2

 5

 5

 15

 Божин Н. Биљана
 22

 ДСБ624

Ћелијске културе као модел-систем за испитивање биолошке активности потенцијалних терапеутика

 

 ИБ 2

 

 

5

 

 

 

5

 

 

15

 

Богдановић M. Гордана

Јовановић-Шанта С. Сузана

 23

 ДСБ605

Структурна анализа моносахарида и деривата

 ИБ 3

 5

 5

 15

 Попсавин М. Мирјана,

Кухајда Н.Ксенија

 24

 ДСБ606

Хемијске трансформације мoносахарида

 ИБ 3

 5

 5

 15

 

Попсавин М.Мирјана,

Кухајда Н. Ксенија

   Пенов Гаши М.  Катарина
 25

 ДСБ607

Биохемијска фармакологија

 ИБ 3

 5

 5

 15

 

 Поповић  Р. Мира

 Богдановић М.  Гордана

 

26

ДСБ608

Кинетика и механизми ензимских реакција

ИБ 3

5

5

15

Тривић С.Светлана

27

ДСБ609

Биохемија биљних фенола

ИБ 3

5

5

15

Мимица – Дукић М. Неда

Лесјак М. Марија

Поповић М. Борис

 

28

ДСБ610

Метаболизам и фармаколошки значај етарских уља

ИБ 3

5

5

15

Мимица – Дукић М. Неда

Лесјак М. Марија

Штајнер И. Дубравка

 

29

ДСБ614

Изолација и карактеризација природних производа

ИБ 3

5

5

15

Орчић Ф. Дејан

Попсавин М. Мирјана

 

30

ДСБ704

Слободни радикали у биљкама и оксидативни стрес

ИБ 3

5

5

15

Штајнер И. Дубравка

 

31

ДСБ707

Одабрана поглавља из биохемије нуклеинских киселина

ИБ3

5

5

15

Кеврешан Е. Славко

 

32

ДСБ708

Биохемија алкалоида

ИБ3

5

5

15

Поповић Т. Милан

 

33

ДСБ710

Генотоксичност полутаната

ИБ3

5

5

15

Кеврешан Е. Славко

 

34

ДБ801

Истраживачки научни рад

 

0

60

70

Попсавин М. Мирјана, Попсавин Ј.  Велимир, Мимица – Дукић М. Неда, Тривић С. Светлана , Поповић Р.   Мира,

Беара Н. Ивана , Јовановић-Шанта С. Сузана, Орчић Ф.Дејан